Κανόνες λειτουργίας

0 0 votes
Rating

Κανόνες φόρουμ
Όλα τα αυτοματοποιημένα μηνύματα, διαφημίσεις και σύνδεσμοι προς ιστότοπους ανταγωνιστών θα διαγραφούν αμέσως.
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται σε λάθος θέμα θέματος θα αφαιρεθούν και θα τοποθετηθούν στην σωστή κατηγορία από τους συντονιστές.
Καταχρηστικά σχόλια θα διαγραφούν από το φόρουμ αφού εκδοθούν δύο προειδοποιήσεις από τους συντονιστές.
Καμία απειλή ή παρενόχληση άλλων χρηστών δεν θα γίνεται ανεκτή. Οποιαδήποτε περίπτωση απειλής ή παρενόχλησης συμπεριφοράς αποτελεί λόγο διαγραφής από τα φόρουμ.
Δεν επιτρέπεται βλασφημία ή πορνογραφία. Οι αναρτήσεις που περιέχουν υλικό για ενήλικες θα διαγραφούν.
Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημοσίευση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλου παράνομου περιεχομένου. Τυχόν αναρτήσεις που περιέχουν παράνομο περιεχόμενο ή υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα θα διαγραφούν.

Κανόνες Λειτουργίας.

Τα μηνύματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και όχι greeklish.

1. Περιεχόμενα –όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη.

Η Vendingbar δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των κειμένων ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, διαθέσιμων πληροφοριών ,δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Απαίτηση αποζημίωσης εναντίον τού συγγραφέα, εξαιτίας υλικών η φυσικών ζημιών, οι οποίες προήλθαν από την χρησιμοποίηση η όχι των προσφερόμενων πληροφοριών, για παράδειγμα από την χρησιμοποίηση ατελών η λανθασμένων πληροφοριών, δεν είναι εφικτή εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ο συντάκτης ευθύνεται για απροσεξία ή σκοπιμότητα. Όλες οι προσφορές είναι χωρίς δέσμευση και υποχρέωση. Ο συντάκτης κρατά για τον εαυτό του το δικαίωμα χωρίς αναγγελία, να αλλάξει η να συμπληρώσει όλες τις ιστοσελίδες η ένα μέρος τους, να τις διαγράψει, η να διακόψει την δημοσίευση τους.

Οι χρήστες έχουν  λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η εταιρεία στον βαθμό που επιτρέπεται από την ίσχυα νομοθεσία , δεν φέρει ουδεμία ευθύνη άμεση , έμμεση ή επακόλουθη ζημιά που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας καθώς και υπηρεσιών σε επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοτήτων. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα θα είναι ασφαλείς αλάνθαστες και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από την χρήση αυτών θα είναι ακριβή η αξιόπιστα

2. Παραπομπές και links

Ότι αφορά παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες (links), οι οποίες είναι άμεσες η έμμεσες και έξω από το πεδίο ευθύνης τού συντάκτη, θα υπήρχε περίπτωση ευθύνης του συγγραφέα μόνο αν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι έχει επίγνωση των περιεχομένων και τού είναι δυνατό από τεχνική άποψη να αποτρέψει την χρησιμοποίηση τους στην περίπτωση πού είναι παράνομα. Ο συντάκτης διευκρινίζει ότι κατά την χρονική περίοδο πού τοποθετήθηκαν τα link, οι αντίστοιχες ιστοσελίδες δεν περιείχαν παράνομα περιεχόμενα. Ο συντάκτης δεν έχει καμιά ανάμειξη στην τωρινή και μελλοντική διαμόρφωση των διασυνδεόμενων ιστοσελίδων, στα περιεχόμενα και την προέλευση τους. Για αυτό τον λόγο ο συντάκτης δεν ευθύνεται για όλα τα αλλαγμένα περιεχόμενα μετά την τοποθέτηση των link. Αυτό ισχύει για όλα τα τοποθετημένα link η παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς επίσης εγγραφές τρίτων στα φόρουμ συζητήσεων και σε καταλόγους αλληλογραφίας, link, επισκεπτών, όπως και όλων των ειδών ηλεκτρονικών αρχείων με εξωτερική πρόσβαση. Μόνο ο ιδιοκτήτης τής συγκεκριμένης ιστοσελίδας έχει την ευθύνη για λανθασμένα, ατελή η παράνομα περιεχόμενα και ανάλογες φθορές πού προήλθαν από την χρήση τους και όχι όποιος αναφέρεται με link στην δημοσίευση τους. Παρά τον σχολαστικό έλεγχο των περιεχομένων, ο συντάκτης δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών links. Για το περιεχόμενο των διασυνδεόμενων ιστοσελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης τους.

3. Το δικαίωμα τής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο συντάκτης επιχειρεί να σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία για όλες τις δημοσιεύσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται γραφικές παραστάσεις, εικόνες, κείμενα, βίντεο και στοιχεία ήχου, επιχειρεί να χρησιμοποιούνται ιδιόκτητες η ελεύθερες σε χρήση γραφικές παραστάσεις, εικόνες, κείμενα, βίντεο και στοιχεία ήχου. Όλες οι ονομαζόμενες προστατευμένες μάρκες και σύμβολα στην ιστοσελίδα αναλογούν στον προσδιορισμό τής πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων των ιδιοκτητών τους. Μόνο η ονομασία τους δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν είναι προστατευμένες από τα δικαιώματα τρίτων. Το copyright για ιδιωτικές δημοσιεύσεις τού συντάκτη το έχει μόνο ο ίδιος. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή και η χρησιμοποίηση ανάλογων γραφικών παραστάσεων, εικόνων, κειμένων, βίντεο και στοιχείων ήχου χωρίς την ανοχή τού συντάκτη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενο αυτού (όπως γραφικά, logos, εικόνες, κείμενο και images) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ανωτέρω νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους όρους

4. Προστασία πληροφοριακών στοιχείων

Η Vendingbar δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του site προς οποιονδήποτε τρίτο. Ως τέτοια στοιχεία νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).
Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία. Κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι δυνατή μόνο ύστερα από άδεια του επισκέπτη. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου  για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει σήμερα. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.

5. Ρύθμιση ποινικής ευθύνης

Οι παρόντες όροι υπάγονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους υπάγεστε στην δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.