ΕΜΕΙΣ

Οι απαντήσεις μας βασίζονται σε εμπειρία κυρίως από  βλάβες  σε αυτόματους πωλητές που χρησιμοποιούμε εμείς , είτε είναι ιδιοκτησίας  μας , είτε είναι συνεργατών μας  τους οποίους συντηρούμε και επισκευάζουμε.

Στο service της εταιρίας  ασχολούνται δύο κυρίως  τεχνικοί εκτός των εξωτερικών συνεργατών. Ο πρώτος είναι ηλεκτρολόγος – ψυκτικός  , έχει  εργαστεί  πολλά έτη  σε εταιρία που κατασκευάζει ηλεκτρονικά συστήματα ήχου εικόνας κτλ.

Ο δεύτερος είναι ηλεκτρονικός , έχει εργαστεί σε εταιρεία με αυτόματους πωλητές , σε αντιπροσωπεία επισκευής γνωστών  κερματοδεκτών κτλ.

Και οι δύο ασχολούνται πλέον  αποκλειστικά πάνω από 10 έτη με αυτόματους  πωλητές , συναφή αυτοματισμούς κτλ.

Αφήστε μια απάντηση