Έχω ένα vendo παλιό με κερματοδέκτη 4 τιμών.

Έχω  ένα vendo παλιό  με κερματοδέκτη 4 τιμών. Τακτικά βρίσκω την ίδια  μπάρα να  έχει σταματήσει μόλις ο ένας διακόπτης έχει πέση στην εγκοπή. Η μπάρα δεν είναι φρακαρισμένη , απλά έχει σταματήσει . Το […]

Ο/Η nikos λέει: Vevdingbar καλησπέρα Θα ρωτήσω κάτι που αφορά ένα μηχάνημα vendo και έχει να κάνη με την ψύξη. Στο μηχάνημα κάποιες φορές βρίσκω τα κουτάκια δροσερά ενώ το στοιχείο που υπάρχει μέσα στο […]