Πέφτουν τα θερμικά

Μετά από κάποια λεπτά λειτουργίας στον ατμό πέφτουν τα θερμικά που υπάρχουν επάνω στο boiler. Η βλάβη αυτή στην συγκεκριμένη μηχανή οφείλονταν στα άλατα. Η μηχανή όταν ενεργοποιούμε τον ατμό , ενεργοποιεί το boiler και […]