Πέφτουν τα θερμικά

0 0 votesRating Μετά από κάποια λεπτά λειτουργίας στον ατμό πέφτουν τα θερμικά που υπάρχουν επάνω στο boiler. Η βλάβη αυτή στην συγκεκριμένη μηχανή οφείλονταν στα άλατα. Η μηχανή όταν ενεργοποιούμε τον ατμό , ενεργοποιεί […]