μηχανή με pressurizzer portafilter

0 0 votesRating Συνήθως όταν μία μηχανή έχει pressurizzer portafilter ή καλαθάκι τότε δεν έχει ρυθμιστή πίεσης έτσι ώστε να έχουμε σταθερά 9 bar από την αντλία. Τι συμβαίνει όμως όταν τοποθετήσουμε ελεύθερο καλαθάκι, σε […]