Μετατροπές μηχανημάτων

Και εμείς κατά καιρούς κάνουμε μετατροπές διαφόρων ειδών στους αυτόματους πωλητές, αν και είμαστε λίγο αντίθετοι  με το θέμα. Οι μετατροπές μου θυμίζουν λίγο της μετατροπές των αυτοκινήτων. Ξεκινάς πειράζοντας κάτι για την βελτίωση  του […]