Μερικά λάθη που μπορούμε να αποφύγουμε…….

0 0 votesRating Μερικά λάθη που μπορούμε να αποφύγουμε……. Ο καθένας από μας στο ξεκίνημα μιας νέας δουλειάς θέλει να αποφύγει τα λάθη. Το καλύτερο πράγμα λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να μάθουμε από […]

Μια μέρα από την ζωή ενός τροφοδότη αυτομάτων πωλητών…..

0 0 votesRating Πριν από την έναρξη μιας νέας επιχείρησης όλοι μας σκεφτόμαστε τα πάντα γύρω από αυτή: πόσο ελεύθερος χρόνος θα υπάρχει, ποιες θα είναι οι καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων , αν θα ταξιδεύουν […]