Πέφτουν τα θερμικά

Μετά από κάποια λεπτά λειτουργίας στον ατμό πέφτουν τα θερμικά που υπάρχουν επάνω στο boiler. Η βλάβη αυτή στην συγκεκριμένη μηχανή οφείλονταν στα άλατα. Η μηχανή όταν ενεργοποιούμε τον ατμό , ενεργοποιεί το boiler και […]

μηχανή με pressurizzer portafilter

Συνήθως όταν μία μηχανή έχει pressurizzer portafilter ή καλαθάκι τότε δεν έχει ρυθμιστή πίεσης έτσι ώστε να έχουμε σταθερά 9 bar από την αντλία. Τι συμβαίνει όμως όταν τοποθετήσουμε ελεύθερο καλαθάκι, σε μία μηχανή που […]