ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ !

 

Μια συναλλαγή με κάρτα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτυχημένη για τους εξής λόγους:

  • Δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του κατόχου της
  • Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της κάρτας
  • Τα στοιχεία της κάρτας δεν είναι έγκυρα.
  • Xχαμηλή ποιότητα της σύνδεσης σας µε το internet