Συνηθισμένες ερωτήσεις

Ερωτήσεις

1. Γιατί ο καφές βγαίνει αργά , σταγόνα σταγόνα ή καθόλου ;

Εάν ο καφές βγαίνει αργά, ή καθόλου δοκιμάστε τα εξής:

Η έξοδος του μύλου μπορεί να είναι πολύ σφιχτή, δηλαδή σε ένα πολύ λεπτό επίπεδο άλεσης. Ρυθμίστε το επίπεδο άλεσης με το άνοιγμα της εξόδου του μύλου σταδιακά μέχρι να βρείτε το σωστό βαθμό άλεσης για το είδος του καφέ που χρησιμοποιείτε.

Το χαρμάνι του καφέ που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο. Μπορεί να είναι πολύ λιπαρό ή όχι αρκετά φρέσκο. Δοκιμάστε ένα άλλο μείγμα καφέ. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα μικτό Arabica-Robusta μείγμα.

Το κύκλωμα νερού είναι άδειο. Γεμίστε το με το άνοιγμα της επιλογής ζεστού νερού.

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές στην έξοδο του καφέ δεν είναι φραγμένες. Αν είναι, καθαρίστε της.

Στις μηχανές που μπορούν να λειτουργήσουν με προ-αλεσμένο καφέ, ετοιμάζουμε ένα φλιτζάνι προ-αλεσμένου καφέ χωρίς να βάλουμε αλεσμένο καφέ. Εάν το νερό βγαίνει, οι κόκκοι του καφέ μπορεί να είναι το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, σας προτείνουμε εκ νέου ρύθμιση της μηχανής με το πιο κατάλληλο βαθμό άλεσης για το είδος του καφέ που θέλετε.

Ελέγξτε ότι η μονάδα συμπίεσης του καφέ (grup) είναι καθαρή. Εάν δεν είναι, ξεπλύνετέ σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης, χρησιμοποιώντας ένα μικρό πινέλο για να καθαρίσετε τους οδηγούς και μέρος του φίλτρου. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε τη μονάδα παρασκευής τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Το κύκλωμα νερού μπορεί να χρεάζεται αφαλάτωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης για αφαλάτωση.

Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν λύνουν το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

2. Γιατί πρέπει να κάνω αφαλάτωση ;

Η αφαλάτωση συνιστάται για να διασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής και σωστή λειτουργία του μηχανήματος καφέ.

Αγοράστε ένα υλικό αφαλάτωσης Saeco και ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης της μηχανή σας.

Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, χυμό λεμονιού ή άλλα υλικά.

Το υλικό αφαλάτωσης saeco είναι ασφαλές για όλα τα μέρη της μηχανής σας και εξασφαλίζει ότι θα συνεχίζει να λειτουργεί σωστά.

Καθαρίζετε τα άλατα από το μηχάνημά σας κάθε 1 ή 2 μήνες ή όταν το μηχάνημα υποδεικνύει ότι απαιτείται αφαλάτωση.

Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης.

 

3 . Τι μπορώ να κάνω όταν το γενικό σήμα συναγερμού (Θαυμαστικό) είναι ενεργοποιημένο;

Το γενικό σήμα συναγερμού (Θαυμαστικό) μπορεί να αναφέρει περισσότερα από ένα σφάλματα σε μια μηχάνη καφέ.

Διαβάστε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά.

Ελέγξτε ότι όλα τα συρτάρια έχουν τοποθετηθεί και κλείσει σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη και υπάρχουν κόκκοι καφέ στο δοχείο καφέ.

Ελέγξτε ότι το συρτάρι των απορριμμάτων και το νερό στον δίσκο αποστράγγισης και κάτω από το grup έχουν αδειάσει.

Εκτελέστε τους παραπάνω ελέγχους με τη μηχανή αναμμένη.

Αν το γενικό σήμα συναγερμού (θαυμαστικό) παραμένει ενεργοποιημένο τότε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 Eπιστροφή στο menu saeco service