20/05/2024

Αποστολή

saeco3Πληροφορίες αποστολής της μηχανής σας.

  • Αφαιρέστε όλο τον καφέ από την υποδοχή της μηχανής σας.
  • Αφαιρέστε  όλο το νερό από το δοχείο νερού της μηχανής σας.
  • Αφαιρέστε τα απόβλητα από το δοχείο και από το σκαφάκι τις μηχανής σας.
  • Σιγουρευτείτε ότι είναι όλα στην θέση τους καθώς και το καλώδιο τροφοδοσίας (στην περίπτωση που είναι αποσπώμενο )
  • Στην περίπτωση που θα στείλετε την μηχανή με δέμα χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερο κουτί κατά 10 cm τουλάχιστον περιμετρικά .  Τυλίξτε τη μηχανή  ή γεμίστε το κουτί με υλικό προστασίας. (πχ. φελιζόλ.)
  • Γράψτε αναλυτικά σε ένα χαρτί τη σας παρουσιάζει η μηχανή και της παρατηρήσεις  σας . Ακόμη σημειώστε αν θέλετε να αντικαταστήσουμε κάποιο εξωτερικό κομμάτι της μηχανής σας που είναι σπασμένο η γραντζουνισμένο.
  • Μόλις παραλάβουμε την μηχανή σας θα σας δώσουμε έναν αριθμό που θα μπορείτε να παρακολουθείται την πορεία της μηχανής σας online.

 Eπιστροφή στο menu saeco service