Δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της επισκευής σας